Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1400.18
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Towarzystwa dobroczynnego dla wspierania chorych i ubogich i oddanie ostatniej uslugi swojim zmiarłym członkom "Ose chesed" w Jaryczowie Nowym, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1909
  -  
to: 
1909
Size: 
14
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.2649
Site collections: