Korespondencja w sprawie zatwierdzenia i zmiany...

CAHJP Code: 
HM3/1400.16
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia i zmiany statutu Stowarzyszenia dobroczynnego posiadaczów przemysłu wolniego dla wspirania swojich członkow "Ahawath Schulem" w Monasterzyskach, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1909
  -  
to: 
1912
Size: 
23
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.2612
Site collections: