Korespondencja w sprawie zatwierdzenia i zmiany...

CAHJP Code: 
HM3/1400.10
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia i zmiany statutu Stowarzyszenia kupców i pomocników handłowych "Ose tow", wydział w Stryju, z dołączeniem statutów.

Date of item:

from: 
1908
  -  
to: 
1914
Size: 
59
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.1717
Site collections: