Odezwa grupy młodzieży związku "Aguda" we Wiedn...

CAHJP Code: 
HM2/9237.3
Collection name: 
Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Tarnopolu.
Original name: 

Odezwa grupy młodzieży związku "Aguda" we Wiedniu do ortodoksyjnego żydostwa wideńskiego, nawołująca do "zakładania kolonii dla Żydów ortodoksyjnych w Palestynie"; Zawiadomienia o konfiskacji odezw na terenie pow. tarnopolskiego.

Date of item:

from: 
1921
Size: 
6
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИТО, Тернополь, ф.278, оп.1, д.15