Materiały dot. sporów finansowych między kupcem...

CAHJP Code: 
HM2/9428.5
Collection name: 
Пртоігуменат монастирів Чину св. Василія Великого, м. Львів
Original name: 

Materiały dot. sporów finansowych między kupcem Mortką Lugerem a klasztorem bazyliańskim w Żółkwi, i Herszem Weberem a klasztorem bazyliańskim we Lwowie.

Date of item:

from: 
1816
Size: 
16
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.684, оп.1, д.1523