Korespondencja ze Starostwem w Tarnopolu w spra...

CAHJP Code: 
HM3/1283.06
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja ze Starostwem w Tarnopolu w sprawie podania mieszkańca m. Tarnopol Abrahama Birnbacha o zmianie nazwiska na Kanner.

Date of item:

from: 
1906
Size: 
22
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІАУ, Львів, ф.146, оп.61, д.152