Korespondencja z Stowarzyszeniami żydowskimi do...

CAHJP Code: 
CD/155.19
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Tarnopoliu
Original name: 

Korespondencja z Stowarzyszeniami żydowskimi dot. dostarczania informacji o działalności: "Brith Trumpeldor", "Brith Hacohar" (sjon.-rewiz.), "Gmilath Chesed", "Szlojmej Emunej le Izrael", "Hitachduth", "Jad Haruzim", Czytelnia "Bet Am", "Gordonia" w Mikulińcach, "Chesed Weemes", "Haszachar" w Kozłowie, "Hitachdut", "Gordonja" w Mikulińcach, "Ezrat Nuszim", "Gideon", "Keren Kajemet", "Gmilath Chesed", "Związek Żydowskich Urzędnikόw Prżywatnych", "Haszachar", "Gordonja", "Bar Kochba", "Bikur Chojlim we Chesed szel Emes", "Histadruth Hanoar Haiwri", "Stowarzyszenie tragarszy, dorożgarszy i furmanzy", "Kadima", "Hercliah" (akad.sjon.-rewiz.) , "Agudas Israel", "MITET", "Hanoar Haiwri", "Masada", "Stowarzyszenie drobnych kupcόw i handlarzy ulicznych", "Tarbut" "Związek Żydόw inwalidόw, wdόw i sierόt wojennych", Zrzeszenie kobiet dla pracy propalestyńskiej", "Bet Sefer Iwri", "Menorah" (sjon.-rewiz.), "Żydowski klub sportowy - Gordon", "Zdaka Wechesed", "Achi-Ezer", Stow. ku wspieraniu Szpitala Żydowskiego i przytuliska dla starcόw, "Hechaluc", "Brith Trumpeldor", "Merkaz Ruchani", "Tow-wo ku wspieraniu studentόw Żydowskich", "Hachnasat Kala" i inne w Tarnopolu.

Date of item:

from: 
1932
Size: 
228
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, Ф.3, оп.1, д.235