Korespondencja w sprawie przeprowadzenia wyboró...

CAHJP Code: 
HM3/1085.02
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie przeprowadzenia wyborów do Rady Izraelickiej gminy wyznaniowej w Brzesko, tom I. Zawierają wiadomości o działalnosci Komisji rekłamacyjnej, dotyczącej wpisania albo wyrzucenia członków z listy wyborczej w odpowiedności do Statutu wyborczego, z listami wyborców i nowoobranej Rady gminnej.

Date of item:

from: 
1912
Size: 
138
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГІАУ, Львів, ф.146, оп.24, д.15371