Interpelacja, sprawozdania, korespondencja i in...

CAHJP Code: 
HM2/9493.20
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Interpelacja, sprawozdania, korespondencja i inne materiały dot pogromów w miejscowościch: Grybów, Stróża, Brzana Górna, Bobowa.Ze sprawozdania starosty w Grybowie:"...podczas pogromów w Grybowie obrabowano tylko sklepy Żydów ortodoksów – zaś syjonistów jakkolwiek do obrabowanych przylegały, zupełnie nie tknięto".

Date of item:

from: 
1919
Size: 
67
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.8, д.3852