W sprawach udziełenia paszportów zagranicznych:...

CAHJP Code: 
HM3/722.09
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawach udziełenia paszportów zagranicznych: 1. Ryfka Kleiman z synem Bernardem Kleimanen, Maniawa, do różnych krajów europeiskich ; świadectwa kwalifikacyjne i pasport Ryfki Kleiman;2. Izaak Becalel Kleiman (Kleinmann), Maniawa, do różnych krajów europeiskich w sprawach handlowych; paszporty i świadectwa kwalifikacyjne;

Date of item:

from: 
1921
Size: 
100
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, дд. 345-349